37710

Täzelikler

Türkmenistanyň Halk maslahatynyň döredilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi 24/01/2023 Türkmenistanyň Halk maslahatynyň döredilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi
Dowamy
Aýdym-sazly dabara Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlandy 20/01/2023 Aýdym-sazly dabara Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlandy
Dowamy
ÝEŇIŞLERE ULAŞSYN ÝEŇIŞLERIŇIZ! 20/01/2023 ÝEŇIŞLERE ULAŞSYN ÝEŇIŞLERIŇIZ!
Dowamy
ÝYLYŇ ŞYGARYNY DABARALANDYRDY 10/01/2023 ÝYLYŇ ŞYGARYNY DABARALANDYRDY
Dowamy
Türkmen-hytaý strategik hyzmatdaşlygyna bagyşlanyp hoşallyk maslahaty geçirildi 09/01/2023 Türkmen-hytaý strategik hyzmatdaşlygyna bagyşlanyp hoşallyk maslahaty geçirildi
Dowamy
Talyplarymyz türkmen milli göreşi boýunça baýrakly orunlary eýelediler 15/12/2022 Talyplarymyz türkmen milli göreşi boýunça baýrakly orunlary eýelediler
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan maglumatlar

Salgymyz:

744000, Türkmenistan, Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 31
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 31
744000, Turkmenistan, Ashgabat, S.Turkmenbashy avenue, 31

Telefon belgiler:
(12) 94-67-30 / 94-61-59
Email:
tdu@online.tm