Dabaraly maslahat geçirildi

53

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ýurdumyzyň bilim ulgamynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň, talyplarynyň gatnaşmagynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bedenterbiýe we sport – ýurdumyzy sazlaşykly ösdürmegiň esasy ýörelgesi” atly dabaraly maslahat geçirildi.

Paýlaş

05/06/2022

AR, VR tehnologiýalar

Augmented reality (AR) (Дополненная реальность) Goşulan reallyk – real

Salgymyz:

744000, Türkmenistan, Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 31
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 31
744000, Turkmenistan, Ashgabat, S.Turkmenbashy avenue, 31

Telefon belgiler:
(12) 94-67-30 / 94-61-59
Email:
tdu@online.tm