Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Medeniýet hepdeligi

280

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan 2022-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Italiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky wagtlaýyn ynanylan wekili Luiji Kossadanyň gatnaşmagynda professor Mariýa Jowanna Farçiniň “Italýan dili we ýaşlar” atly umumy sapagy geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

744000, Türkmenistan, Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 31
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 31
744000, Turkmenistan, Ashgabat, S.Turkmenbashy avenue, 31

Telefon belgiler:
(12) 94-67-30 / 94-61-59
Email:
tdu@online.tm