Matematika fakulteti

11828

Fakultet 1932-nji ýylda esaslandyrylan.

Fakultetde umumy matematika, matematiki analiz, algebra we ähtimallyklar nazaryýeti kafedralary hereket edýär, olarda matematika hünäri boýunça hünärmenler taýýarlanylýar.

Fakultetde dürli ugurlar – hususy önümli we ady differensial deňlemeler üçin başlangyç, gyra, lokal däl meseleleriň hem-de integral deňlemeleriň çözüwleriniň barlygy, ýeke-täkligi, häsiýetleri; ähtimallyklar teoriýasynyň amaly meselelerini peýdalanyp, olary statistikada, biologiýada we beýleki pudaklarda ulanmak; ykdysadyýetiň, tehnikanyň meseleleriniň çözülişinde matematikany ulanmak; maliýe we bank işinde matematikanyň käbir meselelerini ulanmak boýunça ylmy-barlag işleri alnyp barylýar.

Fakultetiň uçurymlaryna “matematik, mugallym” käri berilýär. Olar okuwy tamamlanlaryndan soňra bilim edaralarynda matematika mugallymy, ylmy-barlag institutlarynda ylmy işgär hökmünde işläp bilýärler.


Paýlaş

Okuw

Fakultet 1932-nji ýylda esaslandyrylan.Fakultetde umumy matematika, matematiki analiz, algebra we ähtimallyklar [...]

Matematika fakulteti

Fakultet 1932-nji ýylda esaslandyrylan.Fakultetde umumy matematika, matematiki analiz, algebra we ähtimallyklar [...]

Fizika fakulteti

Fakultet 1932-nji ýylda esaslandyrylan.Fakultetde umumy matematika, matematiki analiz, algebra we ähtimallyklar [...]

Himiýa fakulteti

Fakultet 1932-nji ýylda esaslandyrylan.Fakultetde umumy matematika, matematiki analiz, algebra we ähtimallyklar [...]

Biologiýa fakulteti

Fakultet 1932-nji ýylda esaslandyrylan.Fakultetde umumy matematika, matematiki analiz, algebra we ähtimallyklar [...]

Geografiýa fakulteti

Fakultet 1932-nji ýylda esaslandyrylan.Fakultetde umumy matematika, matematiki analiz, algebra we ähtimallyklar [...]

Taryh fakulteti

Fakultet 1932-nji ýylda esaslandyrylan.Fakultetde umumy matematika, matematiki analiz, algebra we ähtimallyklar [...]

Hukuk fakulteti

Fakultet 1932-nji ýylda esaslandyrylan.Fakultetde umumy matematika, matematiki analiz, algebra we ähtimallyklar [...]

Salgymyz:

744000, Türkmenistan, Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 31
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 31
744000, Turkmenistan, Ashgabat, S.Turkmenbashy avenue, 31

Telefon belgiler:
+99312 94-67-30